EU-pass för hund och katt

För resa med hund eller katt inom EU-området gäller att djuret måste vara vaccinerat mot rabies och ha godkänt antikroppsskydd mot rabies. Planera för Din hunds/katts utlandsresa i god tid eftersom det tar ca 6 månader från första vaccination till att ett EU-pass kan utfärdas. Följande moment ska genomföras:

  • Vaccination mot rabies 2 gånger med 4 veckors mellanrum.
  • Tidigast 120 dagar efter den andra rabies-sprutan tas ett blodprov som skickas till laboratorium för analys om djuret har bildat tillräckligt med antikroppar mot rabies. Djuret ska vara ID-märkt vid provtagning.
  • Om provsvaret från laboratoriet visar på tillräckligt skydd mot rabies är det dags att ta med sig hund/katt, vaccinationsintyg och provsvar till veterinären som utfärdar ett EU-pass.

Vaccination mot Leptospiros

Leptospiros är en så kallad zoonos, dvs. en bakteriell sjukdom som kan drabba både människor och djur. Människor kan förutom andra, mer vanliga smittvägar även smittas via infekterad hundurin. Vaccination mot leptospiros rekommenderas till hundar som skall resa utanför Norden och vistas i skog och mark, i hundrika miljöer eller i lantbruksmiljö. Grundvaccinationen bör bestå av två vaccinationer med 3-4 veckors intervall. Den andra vaccinationen ges 1-3 månader före utresan. För hundar som reser mer sällan än en gång per år kan denna procedur upprepas inför varje resa.

Hund

Öppettider
Dagtid Må-Fre 10-17
Kvällstid Må-To från 18

Telefontid
Må-Fre 8-21

Telefon
08-591 146 10

Märsta Veterinärpraktik Dalgatan 4
195 47 Märsta