Algförgiftning

Hundbad – algförgiftning hos hund

Alger som bildar gifter är egentligen cyanobakterier men kallas ofta för blågröna alger. Det finns många olika alger som blommar och det går inte för blotta ögat avgöra vilka som är ofarliga och vilka som är giftbildande.

Både människor och djur kan förgiftas men framför allt hundar och barn är känsliga. I badvikar, hällkar och grunda vattensamlingar kan ansamlingar av giftiga alger under de varma sommarmånaderna utgöra en fara för hundar som dricker av vattnet. Vid en algblomning kan man se att vattnet är grumligt eller ibland ligger det en tjock matta full av alger ovanpå vattenytan.

De första tecknen på förgiftning kan vara oro, att hunden darrar och får kräkningar. Ganska snart kan nervsystemet påverkas vilket gör att hunden uppvisar vinglighet som kan övergå i kramper.

Om Du märker att Din hund uppvisar ovanstående symptom efter att ha vistats i vattenmiljö ska Du snarast uppsöka veterinär.

Det du som hundägare omedelbart kan göra är att spola av hunden för att undvika att hunden genom slickning får i sig ytterligare gift. Man kan också ge hunden aktivt kol som binder giftet i tarmen.

Hos veterinären ges i första hand understödjande behandling i form av vätska och kortison för att återställa vätskebalansen och för att minimera skadorna på lever och njurar. Som hundägare ska man alltid undvika att låta hunden stiga ner i eller bada i vatten som är grumligt eller där vattnet är missfärgat.

Login