HD/ED-röntgen

Medfödd dålig utveckling av höftledskålen i endera eller båda höftleder, sk höftledsdysplasi (HD), förekommer hos individer inom ett antal hundraser. En frisk hund har väl utvecklade höftledsskålar som ger bra understöd till lårbenskulan. Hundar med dysplasi (HD) löper ökad risk att i förtid utveckla smärta i höftlederna eftersom lårbenskulan har dåligt understöd och ledbrosket slits.

Eftersom höftledsdysplasi utgör ett stort lidande för hundar har man på Svenska Kennelklubben (SKK) utarbetat ett hälsoprogram vilket innebär att individer inom vissa raser höftledsröntgas vid 12 eller 18 månaders ålder. Genom att utesluta individer med HD ur aveln minskar man långsiktigt förekomsten av HD.

För vissa raser rekommenderar man även röntgen av armbågslederna (ED-röntgen).

Gör på följande vis om du vill HD- och ED-röntga din hund hos oss:

  • Beställ röntgenavläsning och registrering av din hunds höftleds/armbågsstatus på SKKs hemsida.
  • När du betalat avgiften för avläsning kommer SKK lägga upp din hunds uppgifter i ett protokoll vi är uppkopplade till.
  • Ring därefter 08-591 146 10 för tidbokning av röntgen hos oss. Vi utför vanligtvis dessa undersökningar på fredagar.
  • Ta med din hunds registreringsbevis till ditt besök hos oss.
  • Din hund måste vara på fastande mage vid besöket – mao ingen frukost besöksdagen. Ett kvällsmål kan ges dagen innan.
  • Vi kommer ge din hund en lugnande spruta inför undersökningen. Efter undersökningen ger vi en uppvakningsspruta.
  • När undersökningen är klar skickar vi de digitala röntgenbilderna till SKK.
  • SKK kommer därefter meddela resultatet av deras avläsning till dig.
Login