Foder

Vi säljer Hill´s specialfoder Prescription Diet till hund och katt för olika sjukdomstillstånd, tex:

  • Ledsmärta
  • Övervikt
  • Allergier
  • Mag-tarmstörningar
  • Urinsten
  • Njursvikt
  • Leversvikt
  • Diabetes
  • Bristande sköldkörtelfunktion
  • Senilitet  
Login