Id-märkning

Id-märkning hund

Alla hundar som bor i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. För de regler som gäller för hund hänvisar vi till Jordbruksverkets hemsida

Hos Svenska Kennelklubben finns ett ägarregister (www.djurid.se) där Du kan hitta ägaren till alla ägarregistrerade hundar och katter.

ID-märkning katt

Från och med 2023 ska din katt vara id-märkt och registrerad hos Jordbruksverket. Den ska märkas och registreras innan den är 4 månader. Om du köper eller tar över en katt som är över 3 månader ska du se till att den är eller blir id-märkt och du ska registrera dig som ägare inom 4 veckor. Det gäller såväl innekatter som utekatter. Kravet på registrering gäller även om din katt redan är registrerad i ett frivilligt register sedan tidigare.

Att katter är märkta och registrerade gör det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Då ser man också vilka katter som saknar ett hem så att de kan få hjälp till eventuell vård och att hitta ett hem. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och de kan besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad.
Märkningen utförs genom att ett mikrochip placeras under huden mellan skulderbladen.

Katter som inte behöver vara märkta och registrerade
Du är inte skyldig att märka och registrera din katt om den är född före den 1 januari 2008. Det är dock tillåtet att registrera den i Jordbruksverkets kattregister om du vill göra det.

Att avläsa Id-chip
Att en hund eller katt är chip-märkt syns inte för blotta ögat utan kräver avläsning med en speciell avläsare som finns hos veterinär, polis eller tull. Om din hund eller katt skulle springa bort kan upphittaren läsa av id-numret och via Jordbruksverkets hund- eller kattregister hitta kontaktuppgifter om dig som ägare.

För de regler som gäller för katt se vidare på Jordbruksverkets hemsida

Login