Medicinska utredningar

Vi utför medicinska utredningar när din hund eller katt mår dåligt av någon anledning. Vi har ett
laboratorium där vi kan undersöka blod- och urinprov samt påvisa ektoparasiter (loppor, löss, skabb). Vi har ett brett kontaktnät till andra specialister inom olika medicinska och kirurgiska områden.
Vid behov remitteras ditt djur till annan djurklinik för vidare utredning och behandling.

Login