Vid livets slut

Vid obotlig sjukdom då ditt djur mår dåligt eller då din vän drabbats av ålderskrämpor med kraftigt försämrad livskvalité finns möjligheten att som en behandling låta djuret somna in.

Att skiljas från sin älskade vän är ett stort beslut som kan vara svårt att fatta. Vi hjälper dig gärna med ett samtal per telefon eller om du så önskar, ett besök på kliniken, för bedömning av ditt djurs hälsotillstånd. I den händelse det är dags för ditt djur att somna ordnar vi ett värdigt slut i en lugn, ostörd miljö på kliniken.

Hur en avlivning går till- hund

Vi ger först din hund en lugnande spruta. Du får sedan sitta ut i väntrummet med din hund tills sprutan haft effekt. När din vän blivit trött och inte längre känner oro, placerar vi din hund på en mjuk bädd på ett bord. Vi rakar en liten yta på ena frambenet och placerar en infartskanyl. Vi ger därefter en överdos av sömnmedel via infartskanylen. Andningen upphör och hjärtat slutar slå inom några sekunder.

Hur en avlivning går till – katt

Då det är dags för din katt att somna in ger vi en överdos sömnmedel i form av ett stick i buken som inte känns mer än en vaccination. Inom några minuter börjar katten bli trött och somnar. Andningen upphör och hjärtat slutar slå inom 5-10 minuter efter att sömnmedel givits.

Omhändertagande och kremering

Om du så önskar tar vi hand om ditt djur efter avlivningen. Du kan då välja mellan vanlig kremering då ditt djur kremeras med andra djur och askan myllas i jorden eller separat kremering. Separat kremering är förenat med en extra avgift. Du får då efter 10-14 dagar hämta askan i en träurna på kliniken.

Login