Resor

Att resa med hund, katt eller iller

Du behöver ordna med följande praktikaliteter innan du reser med ditt djur:

1. Ditt djur ska vara id-märkt med mikrochip
2. Ditt djur ska vara vaccinerat mot rabies
3. Ditt djur ska ha pass för sällskapsdjur

1. Id-märkning med mikrochip
Hundar, katter och illrar som reser inom EU ska vara identitetsmärkta med mikrochip. Ett djur som har läslig tatuering som är gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår behöver dock inte märkas om.

2. Vaccination mot rabies
Hundar, katter och illrar som reser ska vaccineras mor rabies (gäller dock inte resa till Norge).

Djuren ska vara id-märkta för att få vaccineras. Grundvaccination kan göras på ett id-märkt djur som är minst tre månader (90 dagar) gammalt. Om du vaccinerar djuret tidigare än vid tre månaders ålder är vaccinationen inte giltig för resa. Du måste då se till att djuret blir rabiesvaccinerat igen vid tre månaders ålder.

Efter grundvaccinationen vid minst tre månaders ålder måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Revaccination var tredje år. Nationella regler kan dock kräva tidigare vaccination och revaccination. Kontakta ambassaden till det land du ska resa till för information om vad som gäller. Senaste datum för revaccination skriver veterinären in i djurets pass. Om du revaccinerar i tid krävs inte en ny 21-dagars väntetid. Om du däremot är för sen med revaccinationen så räknas den som en ny grundvaccination och du måste vänta 21 dagar efter vaccinationen innan Du får resa med Ditt djur igen.

3. Pass för sällskapsdjur
Djur som reser mellan EU-länder ska ha pass. Du skaffar passet hos din veterinär. Om du ska köpa ett djur i utlandet ber du säljaren ordna ett pass hos sin veterinär. Passet är en värdehandling. Om det kommer bort eller förstörs måste du skaffa ett nytt pass. Du får inte själv föra in några uppgifter om djuret i passet, men du kan lägga till en adress eller lägga till en ny ägare.

I passet ska veterinären notera utförda behandlingar. Innan nya uppgifter om behandling förs in i passet ska veterinären kontrollera att djurets identitetsmärkning stämmer med det nummer som anges i passet. Samtidigt får du en kontroll av att djurets märkning fortfarande är läslig.

För resor till Norge och Finland (inklusive Åland) gäller följande:

Resa till Norge:

Hund

  • Ska vara Id-märkt och ha giltigt pass.
  • Ska avmaskas mot dvärgbandmask inom 1-5 dygn före avresa. Avmaskningen ska utföras hos veterinär som skriver intyg i passet.

Katt

  • Inget krav på Id-märkning, pass eller avmaskning.

Resa till Finland (inklusive Åland)

Hund

  • Ska vara Id-märkt och ha giltigt EU-pass.
  • Ska vara vaccinerad mot rabies
  • Ska avmaskas mot dvärgbandmask inom 1-5 dygn före avresa. Avmaskning ska utföras hos veterinär som skriver intyg i passet.

Katt

  • Ska vara Id-märkt och ha giltigt EU-pass.
  • Ska vara vaccinerad mot rabies.

Det här bör du alltid tänka på

  • Skaffa skriftlig information från veterinärmyndigheten i det aktuella landet om vad som krävs för att få ta in djuret. På Jordbruksverkets hemsida finns en lista över veterinärmyndigheterna i EU-länderna. När det gäller övriga länder kan landets ambassad upplysa dig om hur du får kontakt med veterinärmyndigheten.
  • Grundvaccinera djuret mot infektionssjukdomar, även om det inte krävs enligt lag. För ytterligare information se Vaccinationer
Login