Hälta hos hund och katt

Akuta insättande hälta hos hund och katt

Plötsligt insättande hälta hos hund kan orsakas av skärsår eller t ex en främmande kropp (tagg, kvist el dyl) som trängt in i en tass. Andra orsaker till akut hälta kan vara att hunden vrickat en led eller skadat t ex ett korsband i knäleden under lek eller jakt. Akut hälta hos katt kan orsakas av t ex fall från hög höjd, bett av annan katt eller trafikolycka. Vid behov röntgar vi en akut skada.

Kronisk hälta/smärta hos hund

Förslitningar med kronisk smärta i lederna, t ex i höftlederna, är ett vanligt problem hos medelålders/äldre hundar. Stelhet efter vila, ovilja att hoppa upp i möbler/bilen eller att gå på promenad kan vara tecken på smärta från lederna. Uppvisar din hund sådana besvär bör du boka tid hos oss för en undersökning då vi lokaliserar orsaken till smärtan och föreslår behandling. Vid behov röntgas de påverkade lederna så att vi får en bättre uppfattning om skadornas/förslitningarnas omfattning.

De finns ett antal sätt att minska din hunds ledsmärta och ge hunden ett bättre liv:

  • Smärtlindrande foder. Övervikt är vanligt hos hundar med ledsmärta. Därför är det viktigt att banta hunden och få ner vikten/belastningen på lederna. Det finns i handeln ett antal foder som innehåller komponenter som minskar smärtan i lederna och samtidigt är ett bantningsfoder för långsiktig viktnedgång.
  • Smärtstillande tabletter. Dessa har god smaklighet och är effektiva smärtlindrande medel som kan ges som livslång behandling.
  • Smärtstillande injektionsbehandling. Tablettbehandling kan kompletteras med smärtstillande medel som ges som injektion under huden och har långtidseffekt.

De angivna behandlingsmetoderna kan kombineras alltefter hundens behov.

Kronisk smärta/hälta hos katt

Även katter kan utveckla förslitningar i ffa höftleder i takt med stigande ålder. Hos katter kan smärta från höftlederna visa sig som en tvekan/ovilja att hoppa upp till favoritliggplatsen. På grund av att förslitningar med följande ledsmärta är så vanligt hos äldre katter har man tagit fram specialfoder som innehåller de byggstenar som minskar smärtan i lederna. Behandling med specialfoder kan kompletteras med smärtstillande läkemedel som kan ges som en livslång behandling.

Login