Rehabilitering

Vid skador i mjukdelar (muskel, led, sena) vid överansträngning eller efter operation i leder och skelett samt vid kroniska besvär som artros hos hundar är det viktig att understödja läkning och återuppbyggnad av skadad vävnad.

Rehabiliteringens syfte är att genom rätt anpassad träning och behandling underlätta läkning så att optimal, återanpassad funktion så tidigt som möjligt kan uppnås.

Det finns en rad olika behandlingsmetoder, allt från massage till simträning, där valet av behandlingsmetod bestäms av skadans art. Rehabilitering ingår som en naturlig del i vår behandling efter operation av t ex korsbandsskador och instabila knäskålar.

För patienter från Stockholmsområdet samarbetar vi med Leg.fysioterapeut Anna Nähl, Dog Totality Täby. Långväga patienter remitterar vi till en fysioterapeut nära boendeorten.

Login