Vaccinationer

Vaccination av din hund eller katt är viktigt som skydd mot sjukdom och död men också för att förhindra spridning av sjukdomar. Regelbunden vaccination som skydd mot dessa sjukdomar rekommenderas för samtliga hundar och katter. Ju fler katter och hundar som vaccineras desto mindre spridning får de utbrott av virussjukdomar som sker årligen.

För katter och hundar som vistas i riskmiljöer (tex hunddagis, katterier, kennlar) eller vid utlandsresa kan infektionsskyddet kompletteras.

För information om de olika virussjukdomar vi bör skydda våra hundar och katter mot, läs på SVAs hemsida

Vaccinationsschema

Vaccinationsschema för hund

Två grundvaccinationer mot valpsjuka, HCC, parvovirus och kennelhosta vid 6-8 veckors respektive 10-12 veckors ålder.

Revaccination mot valpsjuka, HCC och parvovirus vid 1 och 3 års ålder och därefter vart tredje år.

Årlig revaccination mot kennelhosta.

Tilläggsvacciner för hundar som vistas i riskmiljöer

Parainfluensa och Bordetella bronchiseptica (kennelhosta)

Ett intranasalt vaccin som ger fullgott skydd efter 1 vaccination. Kan ges till valpar efter 3 veckors ålder.

Revaccination årligen.

Rabies
Vaccination från 12 veckors ålder. Revaccination var tredje år. Nationella regler kan kräva tidigare vaccination och revaccination. Kontakta ambassaden till det land Du ska resa till för information om vad som gäller.

Leptospiros
Leptospira är en bakteriell infektion som sprids till hundar via mellanvärdar som kan vara gnagare. Infektionen är relativt vanligt i länderna kring medelhavet men förekommer över hela kontinentala europa inklusive Danmark.

Infekterade hundar kan vara en källa till infektion hos människor. Symptom hos hundar inkluderar kräkningar, diarré och allmän sjukdomskänsla.

Om Du vill skydda Din hund mot infektionen bör Du låta vaccinera i god tid före vistelse i land med smittorisk. Grundvaccination är två vaccinationer med 3-4 veckors mellanrum varav den andra sprutan senast 3-4 veckor innan resa. Revaccination en gång årligen.

Leishmanios
Leishmania är en parasit som överförs till hundar via sandmyggor som trivs i varmare klimat. Sjukdomen förekommer i länder kring Medelhavet. Hos hund kan sjukdomen manifestera sig på olika sätt; som hudförändringar eller varianter som kan inbegripa kroppens olika organ. Infekterade hundar blir kroniskt smittade men kliniska symptom kan minskas vid tidig medicinsk behandling.

Förebyggande skydd är aktiv immunisering med vaccin. Vaccination minskar risken att infekteras och att utveckla sjukdom 3-4 ggr.

Grundvaccination 3 ggr med 3 veckors mellanrum. Första vaccination tidigast vid 6 månaders ålder.

Årlig revaccination.

Borrelios
Både hund och människa kan insjukna till följd av den i Sverige relativt vanligt förekommande fästingburna infektionen Borrelios.

De flesta hundar som infekterats utvecklar inte klinisk sjukdom. Smittöverföringen kan ske efter att fästingen sugit blod under ett par dygn. För de hundar som utvecklar sjukdom ses varierande symptom som t ex feber, nedsatt aptit, slöhet, svullna lymfknutor och vandrande hälta.

Att kliniskt ställa diagnosen Borrelios hos hund är svårt. Blodprov kan avslöja antikroppar mot bakterien men svarar inte på frågan om hunden har pågående infektion eller endast har kvarstående antikroppar efter tidigare genomgången infektion. Vid stark misstanke om Borrelia-infektion kan hunden behandlas med antibiotika.

Det viktigaste skyddet mot fästingburen smitta är förebyggande behandling med veterinärmedicinska preparat samt regelbunden genomgång av hundens päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion. Ett antal preparat kan köpas receptfritt på apotek.

Det finns vaccin avsett för att skydda hundar mot Borreliainfektion. Läkemedelsverkets bedömning är att värdet av vaccination är begränsat. Grundvaccination 2 ggr med 3 veckors mellanrum. Revaccination årligen.

Herpes
Vaccination av dräktiga tikar för att inducera passiv immunitet hos valpar mot neonatal dödlighet, klinisk sjukdom och skador orsakade av herpesvirusinfektion.

Vaccinationsschema för katt

Två grundvaccinationer mot kattsnuva och kattpest vid 8-9 veckors respektive 12 veckors ålder.

Revaccination mot kattsnuva vid 1 års ålder och därefter årligen.

Revaccination mot kattpest vid 1 års ålder och därefter vart tredje år.

Tilläggsvacciner för katter som vistas i riskmiljöer

Klamydia
Två grundvaccinationer med 3-4 veckors intervall. Årlig revaccination.

Rabies
Första vaccination från 12 månaders ålder. Revaccination var tredje år. Nationella regler kan kräva tidigare vaccination och revaccination. Kontakta ambassaden till det land Du ska resa till för information om vad som gäller.

Login